Czego możesz dowiedzieć się o sobie dzięki swoim fantazjom seksualnym?

Nasze fantazje seksualne odzwierciedlają (przynajmniej częściowo) nasze cechy osobowościowe. Dr Justin J Lehmiller, który zajmuje się badaniem fantazji seksualnych i w tym celu przestudiował fantazje seksualne ponad 4000 Amerykanów, odkrył, że cechy osobowości mają ogromny wpływ na rodzaje fantazji seksualnych, które mieli badani. Cechy osobowości (określane w psychologii jako Wielka piątka), o których mowa to otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność, ekstrawersja i neurotyzm. W tym artykule opiszemy pokrótce, na czym polegają te cechy i jakie rodzaje fantazji seksualnych mogą się z nimi wiązać.

Otwartość na doświadczenie – Ta cecha wiąże się z dużą ciekawością i żywą wyobraźnią. Ludzie, którzy mają tę cechę rozwiniętą w dużym stopniu, lubią próbować nowych rzeczy w życiu. Nic dziwnego, że w ich fantazjach seksualnych znajdziemy najwięcej różnorodności. Ludzie z dużą otwartością na doświadczenie fantazjują niemal o wszystkim, o rzeczach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Sumienność – Ta cecha wiąże się z ukierunkowaniem na szczegóły i zorganizowaniem. Ludzie sumienni są często konformistami i mają tradycyjne poglądy na wiele kwestii. Ich fantazje seksualne są bardzo szczegółowe. Bardzo ważną rolę odgrywa w nich otoczka seksu. Ludzie sumienni rzadziej mają fantazje tabu lub BDSM, być może ze względu na tendencję do trzymania się norm, w tym norm seksualnych.

Ekstrawersja –  Ta cecha oznacza towarzyskość i dużą chęć interakcji z innymi. Ludzie, którzy są ekstrawertykami w życiu, są nimi często także w swoich fantazjach. Mają oni więcej fantazji o seksie grupowym i różnych formach otwartego związku. Fantazjują często o próbowaniu nowych rzeczy, ale rzadko są to aktywności określane przez wielu jako tabu. Introwertycy mają więcej „zakazanych” fantazji, być może z powodu trudności w społecznych interakcjach, które utrudniają im budowanie intymnych związków i prowokują do szukania mniej typowych form seksualnej ekspresji.

Ugodowość – Ta cecha wiąże się z troską o innych. Ludzie ugodowi są łagodni i uprzejmi, chcą sprawiać, by ludzie wokół byli szczęśliwi. Lubią oni fantazjować o sytuacjach, z których wszyscy czerpią przyjemność. Jest to bardzo mało prawdopodobne, by w ich fantazjach pojawiły się elementy budzące wątpliwość pod kątem wzajemnej zgody, bezpieczeństwa i przyjemności. Ludzie ugodowi rzadko fantazjują  o niewierności lub aktach tabu. Raczej nie interesuje ich seks bez emocji i BDSM, ponieważ w tym przypadku ciężko jednoznacznie określić, czy ich partner jest zadowolony z aktywności. 

Neurotyzm – Ta cecha wiąże się z wysokim poziomem braku stabilności emocjonalnej i trudnościami z radzeniem sobie ze stresem. Neurotyczni ludzie mają mniej fantazji o seksie grupowym, nowościach i otwartych związkach. Wydają się generalnie mniej zainteresowani próbowaniem nowych rzeczy i szukaniem nowych partnerów, być może z powodu elementu niepewności, który może być stresujący. Osoby neurotyczne fantazjują częściej o namiętności i romansie, co może być sposobem na relaks i uspokojenie.

Różni ludzie mają różne kombinacje powyższych cech, dlatego w celu ocenienia prawdopodobieństwa pojawienia się fantazji danego typu u jakiejś osoby należy przyjrzeć się, w jakim stopniu wykazuje ona każdą z tych pięciu cech, zamiast rozważać każdą z nich osobno. Kiedy wiele cech wskazuje w tym samym kierunku, możesz przewidzieć kierunek fantazji seksualnych danej osoby ze znacznie większym prawdopodobieństwem. 

W razie pytań zapraszamy do seksuologa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *